ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2022

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2022


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2021

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2021


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2020

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2019

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2018

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2017

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2017


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2016

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2016


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2015

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2015

Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2015


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2014

Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2014


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2013

Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2013


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012

Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2012


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2011

Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2011


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2010

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2010

Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2010


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2009

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2009

Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2009


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2008

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2008

Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2008


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2007

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2007

Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2007


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2006

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2006

Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2006


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2005

Δημοσιευμένα Στοιχεία χρήσης 2005

Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2005

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005