Ολοκληρωμένες επιχειρησιακές λύσεις επικοινωνίας για την επιχείρησή σας. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και τεχνολογικών εφαρμογών, που εξαφανίζουν την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών σας!

Απόλυτες λύσεις τηλεφωνίας

H Call Center Hellas A.E ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1998 με σκοπό την παροχή Intergrated Business Solutions, στον χώρο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. H έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας έγινε τον Δεκέμβριο του 1998. Στόχος της Call Center Hellas είναι να αυξήσει την επιχειρησιακή και επικοινωνιακή ικανότητα σας, χάρη στην εξειδικευμένη χρήση του πλέον προσιτού και διαδεδομένου μέσου επικοινωνίας: του τηλεφώνου. Η διαφοροποίσή μας, όμως έγκειται στον τέλειο συνδυασμό εξειδικευμένου προσωπικού και αυτοματοποιημένων μέσων. Με την τεχνολογία αιχμής σε τηλεπικοινωνιακά και υπολογιστικά συστήματα, και κυρίως με το έμπειρο, εξειδικευμένο και διαρκώς εκπαιδευόμενο προσωπικό, εξασφαλίζουμε την άμεση αντιμετώπιση των επικοινωνιακών αναγκών μιας επιχείρησης και τη διαμόρφωση μιας μακροχρόνιας αμοιβαία επιτυχημένης σχέσης με τους πελάτες της. Στοιχειοθετώντας τις τάσεις της αγοράς μεταβάλλουμε τα σταθερά έξοδα των πελατών μας σε μεταβλητά, βελτιώνοντας κατακόρυφα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με αντίστοιχη μείωση του λειτουργικού κόστους, ώστε να εξασφαλίζεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Οικονομικά Στοιχεία